DimiTech.net

Начало | Общо материали: 1047

Материали за ученици, студенти и учители

- Български език и литература
Материали по български език и литература...
» 5 клас
Материали: 121
» 6 клас
Материали: 98
» 7 клас
Материали: 149
» 8 клас
Материали: 105
» 9 клас
Материали: 63
» 10 клас
Материали: 61
» 11 клас
Материали: 90
» 12 клас
Материали: 96
» Книжовни правила и норми
Материали: 16
» Аргументативни текстове - съчинения и есета
Материали: 6
» Литературни термини
Материали: 2
» Съчинения разсъждения
Материали: 2
» Тестове по Български език / 7-12 клас/
Материали: 5
» Годишни разпределения по БЕЛ
Материали: 22
» Книги за четене през лятото
Материали: 1
» Библиотека за ученика
Материали: 80
» Български автори, произведения и теми
Материали: 13
» Учебни програми по ЗИП - БЕЛ
Материали: 5
- Материали за студенти
Лекции, протоколи, теми, пищови и т.н....
» Анализ и синтез на логически схеми
Материали: 4
» Бази от Данни
Материали: 0
» Висша Математика
Материали: 0
» Електрически измервания
Материали: 6
» Материалознание
Материали: 1
» Машинознание
Материали: 15
» Микропроцесорна техника (МПТ)
Материали: 3
» Основи на инженерното проектиране (ОИП)
Материали: 20
» Програмиране и използване на компютри (ПИК)
Материали: 1
» Полупроводникови елементи (ППЕ)
Материали: 0
» Сигнали и системи (СС)
Материали: 7
» Синтез и анализ на алгоритми (САА)
Материали: 8
» Теоретична електротехника (ТЕ)
Материали: 3
» Физика
Материали: 35
» Химия
Материали: 0
» Други
Материали: 8

Най-сваляните

- Преглеждания: 7226
- Сваляния: 497
- Преглеждания: 9220
- Сваляния: 486
- Преглеждания: 9042
- Сваляния: 414
- Преглеждания: 7281
- Сваляния: 267
- Преглеждания: 1768
- Сваляния: 263

Най-преглежданите

- Преглеждания: 12857
- Сваляния: 191
- Преглеждания: 9220
- Сваляния: 486
- Преглеждания: 9042
- Сваляния: 414
- Преглеждания: 7281
- Сваляния: 267
- Преглеждания: 7226
- Сваляния: 497

Статистики

- Брой материали: 1047
Всички категории: 152
Най-преглежданият материал: Тестове за входно ниво /4 примерни теста за 9 клас/ [ 12857 ]
Най-сваляният материал: Входно ниво по БЕЛ за пети клас - 2013 г. [ 497 ]