DimiTech.net

Юнашките народни песни са важен дял от българското народно поетично творчество. Възникнали през XIV век, те прославят смелостта на народните закрилници. Героите юнаци в народните песни са като исполини от приказките, невероятни свръхчовеци. Събитията и героите са твърде отдалечени от своите първообрази, на пръв поглед изглеждат нереални. Истинско, реално и непоколебимо е отношението на народа към род, земя и поробители. Страдащият народ се нуждае от смели, благородни и силни защитници. Създава ги легендата. Измъченият ни народ притежава непобедима мощ и неизменно отстоява своята воля за свобода и вяра в по-добро бъдеще.

Образът на юнака е образ-идеал, достоен пример за подражание и…

Информация

Добавено: 16 май, 2010г. - 18:16ч.

Категория: Други - 6 клас

Преглеждания: 1478 пъти

СВАЛЯНИЯ: 29 пъти

Внимание
Това е кратко описание на материала. За да го видите в пълен вид, трябва да го свалите! За целта се насочете към линка за сваляне.

 Сваляне Юнашките народни песни

Ако не можете да свалите файла и смятате, че линкът за сваляне не работи, пишете ни от тук. Задължително напишете точно кой материал се опитвате да свалите.

Трансформиращ преразказ от името на малкия Моцарт ("Подаръкът на малкия Моцарт")
Описание: Беше май 1762 година. Веселото пролетно слънце грееше над островърхите къщи на малкото ни градче. Баща ми Леополд Моцарт- композитор и оркестрант беше седнал над…
Преглеждания: 6275 | Сваляния: 271
Нелични глаголни форми
Описание: Причастия – нелични (не се изменят по лице) глаголни форми, които означават признак (на лице или предмет), произлизащ от глаголно действие.
Преглеждания: 1208 | Сваляния: 20
Пунктуационни норми при простите изречения (6-12 клас)
Описание: ОБОСОБЕНИ ЧАСТИОбособените части се изразяват чрез причастия, деепричастия, прилагателни и съществителни имена и изпълняват синтактичната служба на определения,…
Преглеждания: 571 | Сваляния: 38