Summarize

Начало | Общо материали: 1032

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято с:
а) наречия
б) прилагателни имена
в) причастия
г) глаголи

Добавено: 07.10.14 - 15:00ч. Преглеждания: 177 Сваляния: 19
Виж повече »

1. Частицата  не  НЕ  се пише слято  с:
а) наречия
б) прилагателни имена
в) причастия
г) глаголи

Добавено: 22.05.14 - 19:28ч. Преглеждания: 511 Сваляния: 37
Виж повече »

Прочетете текста и разгледайте илюстрацията, за да отговорите на въпросите от 1 до 4:
Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни (съставени само от една клетка). Други организми, като човека, са многоклетъчни. 

Добавено: 25.04.14 - 17:13ч. Преглеждания: 337 Сваляния: 30
Виж повече »

1. С коя дума НЕ МОЖЕ да се продължи синонимният ред “настървен, озверен,разярен”:
А) ожесточен
Б) озлобен
В) освирепял
Г) озадачен

Добавено: 06.04.14 - 15:30ч. Преглеждания: 360 Сваляния: 22
Виж повече »

Въпроси с избираем отговор
1. Какво е изречението по състав? Как ще ме посрещнат, не се знаеше предварително.
А) сложно съставно с подчинено допълнително изречение
Б) сложно съставно с подчинено подложно изречение

Добавено: 27.04.14 - 15:36ч. Преглеждания: 270 Сваляния: 12
Виж повече »

за VІІ клас – І група

1. В кой ред има само прилагателни имена?

а) красив, сянка, пътник;

б) прекрасен, червен, здрав;

в) буря, вятър, нощ.

Добавено: 15.05.10 - 19:45ч. Преглеждания: 573 Сваляния: 20
Виж повече »

1. Коя литературна творба НЕ е на Иван Вазов:

а. „Немили – недраги”
б. „Опълченците на Шипка”
в. „Българският език”
г. „Неразделни”

Добавено: 08.05.11 - 13:59ч. Преглеждания: 947 Сваляния: 43
Виж повече »

1. В повестта „Немили-недраги" самият Вазов е прототип на:

а. Владиков
б. Бръчков
в. Македонски
г. Хаджията

Добавено: 08.05.11 - 13:54ч. Преглеждания: 605 Сваляния: 51
Виж повече »

1. Защо баба Илийца, героиня от разказа „Една българка”, решава да помогне на бунтовника, когото среща в церовата гора:

(Посочете неверния отговор)
а. защото се надява Бог да спаси детето й
б. защото високо цени делото на бунтовника
в. защото е  благородна жена и е праведна християнка
г. защото иска да постъпи различно от другите жени

Добавено: 08.05.11 - 13:44ч. Преглеждания: 417 Сваляния: 32
Виж повече »

1.  Стихотворението "На прощаване" има подзаглавие:

а.  в 1868 г.
б.  през 1868 г.
в.  в 1876 г.
г.  1886 г.


Добавено: 07.05.11 - 17:02ч. Преглеждания: 607 Сваляния: 47
Виж повече »

1. В одата „Опълченците на Шипка” лирическият говорител се противопоставя на:
а. чуждите клеветници
б. на хората, които отричат родния ези

Добавено: 16.03.14 - 15:20ч. Преглеждания: 179 Сваляния: 4
Виж повече »

1. Кога е създаден разказът „Една българка”:
а. 1876 година
б. 1899 година

Добавено: 14.03.14 - 15:55ч. Преглеждания: 172 Сваляния: 7
Виж повече »

1. Разказът е:
a. лирически жанр
б. епически жанр
в. лиро-епически жанр
г. драматически жанр

Добавено: 21.03.14 - 15:59ч. Преглеждания: 372 Сваляния: 11
Виж повече »

1. Основна тема в стихотворението „На прощаване” е:
a. любовта на лирическия герой към майка и близки, роден край и роден дом
б. омразата на бунтовника към тиранията
в. преживяванията на лирическия герой, който се готви да се отправи към България
г. готовността на бунтовника за героична саможертва

Добавено: 21.03.14 - 15:51ч. Преглеждания: 253 Сваляния: 15
Виж повече »

1. Коя от следните особености не е характерна за жанра на пътеписа:
а) описание на видяното
б) сюжет, чрез който се разкриват характерите на героите
в) разсъждения и оценки за видяното
г) изразяване на емоции, породени от видяното

Добавено: 09.03.14 - 15:30ч. Преглеждания: 313 Сваляния: 16
Виж повече »