DimiTech.net

Имало едно време един мъж и една жена. Мъжът си имал своя дъщеря, а жената си имала своя дъщеря, но жената не искала да живее с мъжовото момиче и рекла:
– Не го ща твоето! Иди и го заведи някъде.
Тя опекла една изгоряла питка и я дала на мъжа си:
– На! Сега идете, за да се освободиш от нея.
И мъжът тръгнал с момичето. Вървели, вървели, по едно време момичето рекло:
– Тате, искам вода.
– Вземи тази питка, търкулни я и дето се спре, там ще има вода и ще пиеш.
Момичето търкулнало питката и тръгнало след нея. Питката се спряла до едно деренце, то се навело и се напило с вода, а когато се изправило и погледнало, баща му го нямало. Заплакало момичето, но какво да стори? Тръгнало да върви напред.…

Информация

Добавено: 10 апр, 2013г. - 19:52ч.

Категория: Вълшебни приказки - 5 клас

Преглеждания: 2826 пъти

СВАЛЯНИЯ: 72 пъти

Внимание
Това е кратко описание на материала. За да го видите в пълен вид, трябва да го свалите! За целта се насочете към линка за сваляне.

 Сваляне "Златната мома" - бесарабска приказка

Ако не можете да свалите файла и смятате, че линкът за сваляне не работи, пишете ни от тук. Задължително напишете точно кой материал се опитвате да свалите.

Художествени особености на вълшебните приказки ("Тримата братя и златната ябълка")
Описание: Вълшебните приказки въвеждат своите слушатели и читатели в света на красивото и невероятното, в който времето е неопределено. То съответства на всеки миг от…
Преглеждания: 1261 | Сваляния: 60
Златното момиче и пътят на добротворството
Описание: Фолклорната приказка „Златното момиче“ пресъздава по един интересен начин живота на едно обикновено момиче и вижданията на народа за доброто и злото,…
Преглеждания: 778 | Сваляния: 35
Вълшебните приказки
Описание:      Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и…
Преглеждания: 570 | Сваляния: 42